Par mums

Skats.lv ir Latvijas interneta portāls, kas, sekojot aktuālajām tendencēm interneta mediju industrijā, piedāvā mūsdienīgu informācijas iegūšanas veidu – īsu, izsmeļošu un vizuāli spēcīgu.

Skats.lv sauklis ir “Gaujarta” dziesmas “Dust” rindiņa “un nekas nav lieks”.

Pirmkārt, tas nozīmē, ka mēs garantējam portāla apmeklētājam patiešām interesantus, saistošus rakstus par to, kas ir svarīgs Latvijā un pasaulē, mūsdienās un vēsturē, gan skaistu un neglītu, gan nopietnu un izklaidējošu rakstu formā. Rakstu būs mazāk nekā tradicionālajās ziņu vietnēs, tāpēc pie mums nebūs nevajadzīga informācija.

Otrkārt, tas nozīmē, ka atšķirībā no tradicionālajiem medijiem Skats.lv forma būs lakoniska. Daudzu desmitu attēlu vietā tikai daži, bet visskaistākie. Garu aprakstu vietā tie būs īsi, bet informatīvi un sniegs lasītājam vērtīgu informāciju.

Skats.lv uzskata, ka mūs lasītājs ir gudrs, zinātkārs, ar labu humora izjūtu un mūsdienīgs. Mūsu lasītājs zina, kā pavadīt savu dārgo laiku, apgūstot jaunu informāciju – un tāpēc, lai uzzinātu kaut ko patiešām vērtīgu un to izdarītu ātri, mēs piedāvājam tādu informācijas pasniegšanas veidu , kādu jūs to redzat portālā Skats.lv

Skats.lv radīts 2014. gada 19. maijā.